Kontakt

Milan Komárek - GEODÉZIA
geodet a kartograf

mobil: 0903 467 009
e-mail: komarek@geodezia-komarek.sk
adresa: 90603 Koválov 257

fyzická osoba (číslo živnostenského registra: 205-6818)
IČO:  40205509

Ing. Drahoslava Komárková - GEODÉZIA
autorizovaný geodet a kartograf

mobil:  0903 852 623
e-mail: komarek@geodezia-komarek.sk
adresa: 90603 Koválov 257

fyzická osoba (číslo živnostenského registra: 205-14085 )
IČO:  40202241