Referencie

Našimi klientmi je množstvo firiem a súkromných osôb. Uvádzame len našich najväčších klientov za posledné obdobie:
HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica
( Geometrické plány, vytýčenie a  porealizačné zameranie inžinierskych sietí, vytýčenie stavieb, účelové mapy )
DDK Slovakia, spol. s r.o., Železničná 1511, Senica
( Geometrické plány, porealizačné zameranie, vytýčenie stavieb, účelové mapy )
AQUASTAV, a.s., Račianska 30/a, Bratislava
( Vytýčenie a porealizačné zameranie kanalizácie )
ARCHDESIGN, s.r.o., Prístavná 12, Bratislava
( Geometrické plány, vytýčenie stavieb, vytýčenie a porealizačné zamerania inž.sietí, ciest, účelové mapy )
IRI AGROFOREST, a.s., Nám.1.mája č.5, Bratislava
( Geometrické plány, vytýčenie vlastníckych hraníc, vytýčenie stavieb, účelové mapy, porealizačné zameranie inž.sietí, komunikácií, stavieb, zameranie skutočného stavu budov )
TSS Pittel+Brausewetter, s.r.o., Elektrárenská 4, Bratislava
( Porealizačné zameranie, vytýčenie stavieb, účelové mapy )
ITALGROUP, s.r.o., Hviezdoslavova 1562/61A, Senica
( Geometrické plány, vytýčenie stavieb, vytýčenie a porealizačné zamerania inž.sietí, ciest, účelové mapy )
PALKOVIČ-SK, s.r.o., Lipová 1233, Senica
( Geometrické plány, vytýčenie stavieb, vytýčenie a porealizačné zamerania inž.sietí, ciest )
BENZINA SLOVAKIA, s.r.o., Galvaniho 2/A, Bratislava
( Kompletné vytýčenie, porealizačné zameranie, geometrické plány výstavby nových ČS PHM )
RALgroup, s.r.o., Beskydská 9, Brtaislava
( Kompletné vytýčenie, porealizačné zameranie, geometrické plány výstavby nových ČS PHM )
DEVIS, s.r.o., ul.V.P.Tótha 30, Senica
( Geometrické plány, vytýčenie stavieb, vytýčenie a porealizačné zamerania inž.sietí, komunikácií, účelové mapy )
CBS HP stav, s.r.o., Slnečná 1146, Veľké Leváre
( Kompletné geodetické práce pri výstavbe )
FAMES, spol. s r.o., Tupesy 20, Česká republika
( Kompletné geodetické práce pri výstavbe fotovoltaických elektrární )
NOBILITY SOLAR PROJECTS, a.s., Cejl 38, Brno, Česká republika
( Kompletné geodetické práce pri projektovaní a výstavbe fotovoltaických elektrární )
WERTIKA, s.r.o., Agátová1, Bratislava
( Geometrické plány IBV a iné práce pri výstavbe )
D.& E. GROUP, s.r.o., Novoveská 921, Šaštín Straže
( Geometrické plány )
J.O.K.O., s.r.o., S.Jurkoviča 1207/48, Senica
( Geometrické plány, vytýčenie stavieb, vytýčenie a porealizačné zamerania, komunikácií, účelové mapy )
HOTEL SK, Hviezdoslavova 1562/61A, Senica
( Kompletné geodetické práce pri výstavne hotela, polyfunkčných domov )
DCR POSTAVBA, s.r.o., Prešovská 36, Bratislava
( Kompletné geodetické práce pri výstavbe )
EUROAGRO Senica, s.r.o., Horné Suroviny 1010, Senica
( Geometrické plány )
Mestský podnik služieb, spol. s r.o., Hviezdoslavova 477, Senica
( Geometrické plány )
REAL ADMINISTRATION, s.r.o., Hviezdoslavovo nám.7, Senica
( Geometrické plány, vytýčenie stavieb, vytýčenie a porealizačné zamerania inž.sietí, komunikácií, účelové mapy )
LAND ART plus, s.r.o., Slatinské Lazy 175
( Geometrické plány, účelové mapy )
THERMOPLASTIK, s.r.o., Poriadie 273
( Geometrické plány )
Obec Koválov ( Geometrické plány, účelové mapy )
Obec Smrdáky ( Geometrické plány, účelové mapy )
Obec Cerová  ( Geometrické plány, účelové mapy, výpočet kubatúry skládky TKO )
Obec Kopčany ( Geometrické plány, účelové mapy )
Obec Lakšárska Nová Ves ( Geometrické plány, účelové mapy, vytýčenie a porealizačné zamerania  
                                                              inž.sietí, komunikácií )
Obec Kuklov ( Geometrické plány, účelové mapy )
Obec Dojč    
( Geometrické plány, účelové mapy )
Obec Stará Myjava 
( Geometrické plány, účelové mapy, porealizačné zamerania inž.sietí, komunikácií )
Obec Borský Mikuláš (
Geometrické plány, účelové mapy, vytýčenie vlast.hraníc )
Obec Čáry
( Geometrické plány, účelové mapy )
Obec Rybky 
( Geometrické plány, účelové mapy, vytýčenie stavby )
Obec Smolinské
( Geometrické plány )
Obec Igram ( Geometrické plány, účelové mapy )
Obec Tureň
( účelové mapy )